Z dziennika budowy...


 • Budowa skweru-placu seniora przy ul. Motorowej 2,4,6,8 w Lublinie  w ramach zielonego budżetu obywatelskiego.
  02.2018 r.

 • Budowa stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych przy ul Popiełuszki 3 w Lublinie.
  01.2018r.

 • Zakończone prace przy Cmentarzu Komunalnym na Majdanku.
  11.2017r.

 • Budowa 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych  z garażami wielostanowiskowymi podziemnymi przy ul. Ludwika Zalewskiego w Lublinie.
  06.2017r

 • Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic: Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego.
  05.2017 r.

 • Dobudowa pomieszczeń obsługi Cmentarza Komunalnego na Majdanku, modernizacja oświetlenia i budowa monitoringu na terenie przyległym do kaplicy, rozbudowa oświetlenia zewnętrznego – główna aleja, rozbudowa oświetlenia zewnętrznego w alejach Cmentarza Komunalnego na Majdanku w Lublinie.
  03.2017 r.

 • Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu w Chlewiskach k/Lubartowa.
  01.2017 r.

 • Zakończenie prac przy V i VI części "Przebudowa budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, przy ul. Uniwersyteckiej 12"
  12.2016 r.

 • Prace budowlane przy VI części "Przebudowa budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, przy ul. Uniwersyteckiej 12"
  11.2016 r.

 • Adaptacja pomieszczenia myjni pojemników na pomieszczenie mroźni oraz pomieszczenia taryfikacji na komorę zerową w budynku Indykpol przy ul. Zimnej w Lublinie.
  10.2016 r.

 • Koniec remontu budynku z pomieszczeniami garażowo-magazynowymi na terenie posesji Zespołu Szkół im Św. Stanisława Kostki w Lublinie.
  08.2016 r.

 • Zakończona „Przebudowa i rozbudowa urządzeń budowlanych w zespole zabudowy wielorodzinnej - rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w zespole zabudowy wielorodzinnej, ul. Sowińskiego 4, Al. Racławickie 22, Al. Racławickie 22b
  09.2016 r.

 • Zakończona rozbudowa budynku produkcyjnego o magazyn odpadów kurczaka i gęsi oraz wiatę rozładunkową gęsi wraz ze zmianą sposobu  użytkowania byłej rampy  rozładowczej na halę ubojową kurczak przy ul. Zimnej 2, 20-204 w Lublinie.
  08.2016

 • Remont budynku z pomieszczeniami garażowo-magazynowymi na terenie posesji Zespołu Szkół im Św. Stanisława Kostki w Lublinie.
  08.2016 r.

 • Zakończenie prac polegające na dostosowaniu infrastruktury dla potrzeb stacji w Klikawie k/Puław.
  08.2016 r.

 • Realizacja część V -  "Przebudowa budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, przy ul. Uniwersyteckiej 12".
  07.2016r.

 • Zakończenie prac przy pomieszczeniach starej wentylatornii budynku UMCS przy ul. Langiewicza 16 w Lublinie.
  04.2016r.

 • Rozbudowa budynku produkcyjnego o magazyn odpadów kurczaka i gęsi oraz wiatę rozładunkową gęsi wraz ze zmianą sposobu  użytkowania byłej rampy  rozładowczej na halę ubojową kurczak przy ul. Zimnej 2, 20-204 w Lublinie.
  03.2016 r.

 • Budowa budynku hali produkcyjnej Indykpol z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, wentylacji, elektryki, gazu, ogrzewania i chłodnictwa przeniesieniem wewnętrznej linii kablowej SN i nN, kanalizacji i gazu oraz przebudową i rozbudową budynków istniejących wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 1/6 przy ul. Zimnej 2, 20-204 w Lublinie.
  12.2015 r.

 • Zakończenie robót przy realizacji inwestycji III i IV części "Przebudowa budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Uniwersytecka 12".
  12.2015 r.

 • Plac zabaw przy ul. Siemiradzkiego 35 w Lublinie przekazany Inwestorowi.
  02.2016 r.

 • Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Lublinie w dzielnicy Dziesiąta w Lublinie, przy ul. Siemiradzkiego 35 - inwestycja realizowana w ramach projektu budżetu obywatelskiego na 2015 r. pod nazwą "Zielony zakątek".
  11.2015 r.

 • Zakończenie prac przy remoncie nawierzchni drogi wewnętrznej w Kompleksie Wojskowym przy Al. Racławickich w Lublinie.
  11.2015 r.

 • Adaptacja pomieszczenia starej wentylatornii budynku UMCS przy ul. Langiewicza 16 w Lublinie na archiwum.
  10.2015 r.

 • Przebudowa i rozbudowa urządzeń budowlanych w zespole zabudowy wielorodzinnej - rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w zespole zabudowy wielorodzinnej, Lublin ul. Sowińskiego 4, Al. Racławickie 22, 22b.
  10.2015 r.

 • Przebudowa budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Uniwersytecka 12 - część IV.
  09.2015 r.

 • Zakończenie prac przy Zespole Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie ul.  Ks. Michała Słowikowskiego 6.
  08.2015 r.

 • Wykonanie szybu zewnętrznego dla dźwigu osobowego dla budynku przy ul. Niepodległości 13 w Świdniku.
  08.2015 r.

 • Prace budowlane polegające na dostosowanie infrastruktury dla potrzeb stacji w Klikawie k/Puław.
  06.2015 r.

 • Zakończeniu prac w Ogrodzie Zoologicznym w Zamościu.
  06.2015 r.

 • Prace remontowe węzłów sanitarnych w budynku głównym oraz pokoi uczniowskich w internacie w Zespole Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie ul.  Ks. Michała Słowikowskiego 6.
  04.2015 r.

 • Przebudowa budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Uniwersytecka 12 - część III.
  06.2015 r.

 • Budowa pawilonu dla tapira, hipopotama karłowatego i kapibary z wybiegami ziemnymi i stawami kaskadowymi, budowa trzech pawilonów zimowych ze stawami dla ptactwa wodnego oraz z aranżacją i infrastrukturą zewnętrzną na terenie Ogrodu Zoologicznego ul. Szczebrzeska 12 w Zamościu.
  06.2014 r.

 • Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki  i Informatyki UMCS : budynek "Fizyka Stara" przy Placu M. Curie-Skłodowskiej oraz budynek "Fizyka Średnia" ul. Idziego Radziszewskiego w Lublinie.
  06.2014 r.

 • Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w Kompleksie Wojskowym przy Al. Racławickich w Lublinie.
  05.2014 r.

 • Remont parkingu i wymiana furtki z bramą w Kompleksie Wojskowym przy ul. Lipowej w Lublinie.
  05.2014 r.

 • Budowa myjni pojazdów wojskowych kołowych i gąsienicowych z infrastrukturą towarzyszącą w Żurawicy.
  05.2014 r.

 • Termomodernizacja oraz odgrzybianie budynku Zespołu Szkół w Suchowoli.
  04.2014 r.

 • Dobudowa dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w  Świdniku.
  10.2013 r.

 • Budowa budynku biurowo-usługowego w Lublinie przy Al. Warszawskich.
  10.2013 r.

 •  Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej KALINA w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 84.
  10.2013 r.

 • Budowa Biedronki w Puławach.
  10.2013 r.

 • Wykonanie termomodernizacji budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie przy ul. Mickiewicza.
  08.2013 r.

 • Budujemy Biedronkę w Lublinie przy ul. Abramowickiej.
  06.2013 r.

 • Ogród Saski pięknieje.
  2013 r.

 • Uroczyste otwarcie nowego budynku Publicznego Przedszkola w Niemcach podczas Dni Gminy Niemce.
  15.06.2013 r.

 • Oficjalne otwarcie marketu Biedronka w Rykach.
  05.2013 r.

 • Zakończona termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku.
  05.2013 r.

 • Rozpoczęta budowa obiektu handlowo-usługowego pod Biedronkę przy ul. Abramowickiej w Lublinie.

 • Zakończona budowa przedszkola w Niemcach k. Lublina - obiekt w rękach Gminy.
  02.2013 r.

 • Kolejna Biedronka przy naszym udziale powstaje w Rykach.

 • Rozpoczęta została termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku

 • Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie przy ul. Śliwińskiego 5

 • Zakończony został remont auli akademickiej  przy ul. Chmielnej, realizowany przez SPSK nr 1 w Lublinie.

 • Ogród Saski dziś.
  Trwają prace przy ustawianiu kolejnych przęseł ogrodzeniowych, murowaniu słupków z cegły klinkierowej oraz zdejmowaniu płyt chodnikowych. Ustawione są już przęsła od ul. Racławickiej.

 • Pokryty został dach auli akademickiej w ramach inwestycji pn.: "Utworzenie Ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Chorób Narządu Wzroku" realizowaną przez SPSK nr 1 w Lublinie przy ul. Chmielnej. Widać również pierwsze efekty remontu wewnątrz budynku.

 • Podpisana została umowa na rewitalizacje Ogrodu Saskiego w Lublinie wpisanego do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego. Prace ruszają na wiosnę.

 • Zakończenie modernizacji budynku z przeznaczeniem na część dydaktyczno-socjalną w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
  2011 r.

 • Zakończony remont pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie przy ul. Krochmalnej 29
  (2011 r.)

 • Przebudowa auli akademickiej w ramach inwestycji pn.: "Utworzenie Ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Chorób Narządu Wzroku" realizowaną przez SPSK nr 1 w Lublinie przy ul. Chmielnej.


 • Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie przy ul. Krochmalnej 29.

 • Zakończona budowa sklepu BIEDRONKA w Turce os. Borek /k. Lublina.

 • Budynek z przeznaczeniem na stołówkę w Wyższej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie nabiera kolorów.

 • Przedszkole w Niemcach w stanie surowym otwartym.

 • Kolejne etapy budowy sali gimnastyczne w Niemcach zakończone.

 • Budowa obiektu handlowego w Turce/ k. Lublina.

 • Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.

 • Ocieplenie budynków wielorodzinnych w Suchowoli.

 • Modernizacja budynków z przeznaczeniem na część dydaktyczno-socjalną w Wyższej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie.

 • Budowa zespołu sportowo - rekreacyjno - oświatowego w Niemcach, I etap budowy przedszkola wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. 

 • Wmurowanie kamienia węgielnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach ul. Różana 8.

 • Mieszkania w Poniatowej gotowe do przyjęcia nowych mieszkańców.

 • Wykonane zostały tynki wewnętrzne i zewnętrzne na sali gimnastycznej w Rykach.

 • Remont budynku Sądu Rejonowego w Chełmie.

 • Gotowa konstrukcja dachu Biedronki w Krasnymstawie.

 • Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach  ul. Różana 8.

 • Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Leszczyńskiego 7 w Lublinie.

 • Już tylko krok od nowych mieszkań w Poniatowej.

 • Rozpoczęte prace przy termomodernizacji i remoncie budynku siedziby Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Szkolnej 16 w Lublinie.

 • Rozpoczęcie drugiego etapu remontu budynku Sądu Rejonowego w Chełmie.

 • Kontynuacja budowy Biedronki w Krasnymstawie.

 • Zakończony I etap remontu budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. Wojska Polskiego 16.

 • Budowa sali gimnastyczne przy zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rykach.

 • Zakończenie budowy boiska ORLIK  w Dominowe gmina Głusk. Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 13.05.2010.

 • Wybudowanie budynku handlowo-usługowego do stanu "pod klucz" wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczne w Krasnymstawie przy ul. Rejowieckiej.

 • Kompleksowy remont budynku i posesji Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. wojska Polskiego 16.

 • Remont sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Elektrycznych w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 18.

 • Budowa zespołu boisk sportowych w ramach kompleksu "Moje boisko -ORLIK 2012" w Dominowie.

 • Wykonanie termoizolacji budynku szpitala w Poniatowej przy ul. Fabrycznej 18.

 • Prace remontowe w pomieszczeniach Avii na terenie Świdnika dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL- Świdnik.

 • Budowa pierwszego budynku wielorodzinnego osiedla "Pod dębem" u zbiegu ul. Krokusowej i Dębowej w Poniatowej.

 • Budowa szkolnej sali gimnastycznej Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie przy ul. Długosza 8A.

 • Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Lwowskiej 11 w Lublinie.

 • Rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku administracyjno-szkoleniowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Bieławin 2a w Chełmie.


 Data aktualizacji: 12.09.2017r.
 

 

a