RealizacjeDobudowa pomieszczeń obsługi Cmentarza Komunalnego na Majdanku, modernizacja oświetlenia i budowa monitoringu na terenie przyległym do kaplicy, rozbudowa oświetlenia zewnętrznego – główna aleja, rozbudowa oświetlenia zewnętrznego w alejkach Cmentarza Komunalnego na Majdanku w Lublinie.
ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie


Inwestor:
Gmina Lublin

Realizacja 2017


Przebudowa i rozbudowa urządzeń budowlanych w zespole zabudowy wielorodzinnej - rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w zespole zabudowy wielorodzinnej.
ul. Sowińskiego 4, Al. Racławickie 22, Al. Racławickie 22b Lublin


Inwestor:
Gmina Lublin

Realizacja 2015/2016


Budowa hali produkcyjnej w Lublinie.


Inwestor:
Prywatny

Realizacja 2016


Budowa pawilonu dla tapira, hipopotama karłowatego i kapibary z wybiegami ziemnymi i stawami kaskadowymi, budowa trzech pawilonów zimowych ze stawami dla ptactwa wodnego oraz z aranżacją i infrastrukturą zewnętrzną na terenie Ogrodu Zoologicznego.
ul. Szczebrzeska 12 w Zamościu


Inwestor:
Miasto Zamość

Realizacja 2015

 Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie.
Aleje Racławickie w Lublinie


Inwestor:
Miasto Lublin

Realizacja 2013


Budowa zespołu sportowo - rekreacyjno - oświatowego w Niemcach k/Lublina.

I etap-budowa przedszkola wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i komunikacyjną.
ul. Różana w Niemcach


Inwestor:
Gmina Niemce

Realizacja 2013


Przebudowa auli akademickiej Kliniki Okulistyki SPSK nr 1.
ul. Chmielna 1 w Lublinie


Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 

Realizacja 2012


Modernizacja budynków z przeznaczeniem na część dydaktyczno-socjalną w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
ul. Dywizjonu 303 Dęblin.


Inwestor:

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Realizacja 2011


Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rykach.
ul. Słowackiego 2 Ryki.


Inwestor:

Urząd Miejski w Rykach

Realizacja 2010


Sali gimnastyczna przy Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Lublinie.
ul. Długosza 8A Lublin


Inwestor:

Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi

Realizacja 2010


Rozbudowa, remont, termomodernizacja  budynku WORD w Chełmie.
ul. Bieławin 2, Chełm


Inwestor:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Chełmie

Realizacja 2010


Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Przyrodniczego.
ul. Leszczyńskiego 7 Lublin


Inwestor:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Realizacja 2010


Ocieplenie ścian zewnętrznych.
Os. mieszkaniowe w Suchowoli


Inwestor:

Lubelska Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Chełmie
Realizacja 2010Budowa budynku wielorodzinnego "Pod Dębem" w Poniatowej.


Inwestor:

 
Realizacja 2010


Budowa boiska sportowego w ramach kompleksu "Moje Boisko -Orlik 2010" w Domiowie gmina Głusk.


Realizacja 2010


Termomodernizacja szpitala w Poniatowej.
ul. Fabryczna 18 Poniatowa


Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim

Realizacja 2009


Centrum Handlowe.
ul. Wyszyńskiego 22 w Świdniku


Inwestor:
Świtalski &Synowie Spółka Akcyjna
Spółka Komandytowo-akcyjna

Realizacja 2008


Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 10.
ul. Wajdeloty 12 w Lublinie.


Inwestor:
Urząd Miasta Lublin

Realizacja 2008


Termomodernizacja budynku Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
ul. Obrońców Pokoju 1 w Lublinie


Inwestor:
Sąd Apelacyjny

Realizacja 2006


Termomodernizacja budynku.
Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej


Inwestor:
Gmina Niedrzwica Duża

Realizacja 2007


Budowa 6 segmentu Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego.
ul. Podwale 11 w Lublinie


Inwestor:
Urząd Miasta Lublin

Realizacja 2006


Termomodernizacja budynku wielomieszkaniowego.
ul. Lwowska 20  w Lublinie


Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa Lwowska 20

Realizacja 2008


Termomodernizacja budynku wielomieszkaniowego.
ul. Lwowska 22 w Lublinie


Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa Lwowska 22

Realizacja 2008


 

a