Realizacje
 

Budowa pawilonu dla tapira, hipopotama karłowatego
i kapibary z wybiegami ziemnymi i stawami kaskadowymi, budowa trzech pawilonów zimowych ze stawami dla ptactwa wodnego oraz z aranżacją
i infrastrukturą zewnętrznąna terenie Ogrodu Zoologicznego

ul. Szczebrzeska 12 w Zamościu


Inwestor:
Miasto Zamość

Realizacja 2015

 
 

Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie.

Aleje Racławickie w Lublinie


Inwestor:
Miasto Lublin

Realizacja 2013 

Budowa zespołu sportowo-rekreacyjno-oświatowego
w Niemcach k/Lublina

I etap-budowa przedszkola wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i komunikacyjną

ul. Różana w Niemcach


Inwestor:
Gmina Niemce

Realizacja 2013 

Przebudowa auli akademickiej Kliniki Okulistyki
SPSK nr 1

ul. Chmielna 1 w Lublinie


Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 

Realizacja 2012 

Modernizacja budynków z przeznaczeniem na część dydaktyczno-socjalną w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrzbnych w Dęblinie.

ul. Dywizjonu 303 Dęblin.


Inwestor:

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Realizacja 2011 

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rykach
ul. Słowackiego 2 Ryki.


Inwestor:

Urząd Miejski w Rykach

Realizacja 2010 

 

Sali gimnastyczna przy Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Lublinie.
ul. Długosza 8A Lublin


Inwestor:

Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi

Realizacja 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbudowa, remont, termomodernizacja  budynku WORD w Chełmie
ul. Bieławin 2, Chełm


Inwestor:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Chełmie

Realizacja 2010 

Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Przyrodniczego
ul. Leszczyńskiego 7 Lublin


Inwestor:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Realizacja 2010 

Ocieplenie ścian zewnętrznych
Os. mieszkaniowe w Suchowoli


Inwestor:

Lubelska Wojewódzka Dyrekacja Inwestycji z/s w Chełmie
Realizacja 2010
 

Budowa budynku wielorodzinnego "Pod Dębem"
w Poniatowej


Inwestor:

 
Realizacja 2010 

Budowa boiska sportowego w ramach kompleksu
"Moje Boislo -Orlik 2010" w Domiowie gmina Głusk


Realizacja 2010 

Termomodernizacja szpitala w Poniatowej
ul. Fabryczna 18 Poniatowa


Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim

Realizacja 2009 

Centrum Handlowe
ul. Wyszyńskiego 22 w Świdniku


Inwestor:
Świtalski&Synowie Spółka Akcyjna
Spółka Komandytowo-akcyjna

Realizacja 2008 

Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 10 
ul. Wajdeloty 12 w Lublinie.


Inwestor:
Urząd Miasta Lublin

Realizacja 2008 

Termomodernizacja budynku Sądu Apelacyjnego
w Lublinie

ul. Obrońców Pokoju 1 w Lublinie


Inwestor:
Sąd Apelacyjny

Realizacja 2006 

Termomodernizacja budynku
Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej


Inwestor:
Gmina Niedrzwica Duża

Realizacja 2007 

Budowa 6 segmentu Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego
ul. Podwale 11 w Lublinie


Inwestor:
Urząd Miasta Lublin

Realizacja 2006 

Termomodernizacja budynku wielomieszkaniowego
ul. Lwowska 20  w Lublinie


Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa Lwowska 20

Realizacja 2008 

Termomodernizacja budynku wielomieszkaniowego
ul. Lwowska 22 w Lublinie


Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa Lwowska 22

Realizacja 2008 

a