Listy referencyjne


Zespół Szkół im. Św. Stanisława Kostki
ul. Ks. Michała Słowikowskiego 6 w Lublinie


 


   

Aula akademickiej Kliniki Okulistyki SPSK nr 1
ul. Chmielna 1 w Lublinie.

 


   

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 w Dęblinie.


  


Prezydent Miasta Zamość
ul. Rynek Wielki 13 w Zamościu

Budowa pawolonu dla tapira, hipopotama karłowatego
i kapibari z wybiegami ziemnaymi i stawami koskadowymi,
budowa trzech pawilonów zimowych ze stawami
dla ptactwa wodnego wraz  zaranżacją i i infrastrukturą
zewnętrzną na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu


 Zespół sportowo-rekreacyjno-oświatowego w m.Niemce.
I etap-budowa przedszkola
wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i komunikacyjną
ul. Różana14  w Niemcach.

 


   

Sąd Rejonowy
Al. I Armii Wojska Polskiego 16 w Chełmie.


   

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Różana 8 w Niemcach.


 


   

Prywatne Gimnazjumi Liceum Ogólnokształcące
im. Królowej Jadwigi
ul. Długosza 8a w Lublinie.


   

Budowa boiska sportowego "Moje boisko Orlik 2012"
w Dominowie.


   

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Bieławin 2a w Chełmie.


   

Szpital Powiatowy
ul. Fabryczna 18 w Poniatowej.

 


   

Klinika Gastroenterologii SPSK nr 4
ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie.


   

Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
i Kliniki Kardiologii SPSK Nr 4
ul. Jaczewskiego 8 w  Lublinie.


   

Sąd Apelacyjny
ul. Obrońców Pokoju 1 w Lublinie.


   

Galeria Handlowa "S"
ul. Wyszyńskiego 22 w Świdniku.


 

 

a