W związku z realizowanym przez HEN-BUD Spółka z o.o. projektem pt. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa HEN-BUD poprzez zakup specjalistycznych środków transportu i urządzeń" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.3 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej, zapraszamy do złożenia oferty na: zakup kompletu szalunków składającego się z elementów deskowania w systemie dźwigarowym, deskowań ściennych oraz systemu zabezpieczeń biegów klatki schodowej i stropu

Wyniki złożonych ofert :

Szalunki - wyniki.pdf

a