Zapytanie ofertowe 1/2014 szalunki

Szanowni Państwo

 

W związku z realizowanym przez HEN-BUD Spółka z o.o. projektem pt. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa HEN-BUD poprzez zakup specjalistycznych środków transportu i urządzeń" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.3 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej, zapraszamy do złożenia oferty na: zakup kompletu szalunków składającego się z elementów deskowania w systemie dźwigarowym, deskowań ściennych oraz systemu zabezpieczeń biegów klatki schodowej i stropu.

 

W załączeniu:

 

Zapytanie ofertowe 1/2014

Załącznik nr 1 do Zapytanie ofertowego

Specyfikacja szalunki - Specyfikacja kompletu szalunków składającego się z elementów deskowania w systemie dźwigarowym, deskowań ściennych oraz systemu zabezpieczeń biegów klatki schodowej i stropu.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór formularza ofertowego.

a