Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,


W związku z realizowanym przez HEN-BUD Spółka z o.o. projektem pt."Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa HEN-BUD poprzez zakup specjalistycznych środków transportu i urządzeń" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.3
współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej, zapraszamy do złożenia oferty na zakup komputerów przenośnych (laptopów) oraz oprogramowania komputerowego sterującego i do składania zamówień.

 

Zapytanie ofertowe nr 1-2013

Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna komputerów przenośnych (laptopów)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja oprogramowania komputerowego i do składania zamówień

Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego

a