Projekt unijny

Firma HEN-BUD Spółka z o.o. realizuje projekt:

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa HEN-BUD Spółka z o.o.
poprzez zakup specjalistycznych środków transportu i urządzeń
."

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w latach 2007-2013.

 

Umowa: 05.09-UDA-RPLU.01.03.00-06-218/09 z dnia 14.09.2012 r

Etapy realizacji Projektu:

2009 r. - zakup dźwigu samojezdnego;

2010 r. - zakup koparki;

2013 r - zakup komputerów przenośnych i oprogramowania sterującego oraz do składania zamówień;

2014 r. - zakup kompletu szalunków składających się z elementów deskowania w systemie  
               dźwigarowym deskowań ściennych oraz systemu zabezpieczeń biegów klatki schodowej i stropu;

             - zakup dźwigu wieżowego.

Całkowita wartość Projektu: 1824 850,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 1 490 000,00 PLN

Wielkość dofinansowania Projektu: 894 000,00 PLN

Wielkość wkładu własnego do Projektu: 596 000,00 PLN

Okres kwalifikalności wydatków dla Projektu: Rozpoczęcie w dniu 20.08.2009 i zakończenie w dniu 30.11.2014.

a